Du er her: Forside > Om Lundeborg > Aktuelt > Arkiv - aktuelt > Opslagstavle Læs siden op - link til adgang for alle . dk               Link til Lundeborginfos Facebook-gruppe     
     

Opslagstavle

   
     

Tilbage til liste

04-05-2019 kl. 15:00

SIDSTE NYT FRA KØBMANDEN I LUNDEBORG

SIDSTE NYT FRA KØBMANDEN I LUNDEBORG

 

Butikken åbnede 12. april 2019:

Se mere her: Butikken åbnede

 

 

Se Referat af generalforsamlingen 25. marts 2019 her:

Referat generalforsamling 25. marts 2019

 

 

Se dagsorden til generalforsamlingen 2019 her:

Købmandens generalforsamling 2019

 

 

26.1.2019:

Medlemstallet er oppe på 175.

Det er næsten 50 % af indbyggerne i Lundeborg. Men tallet må meget gerne stige. Foreningen gør opmærksom på det er et personligt medlemskab og ikke husstanden. Så kridt pennen og meld dig ind til formanden Kenneth Arndrup. (adresse Gl. Lundeborgvej 15, mail kenneth.arndrup@adr.dk og tlf. nr. 62 25 24 24)

 

Det går også strygende med borgerlån, så foreningen har næsten nået budgettet. Bestyrelsen gør stadig en ihærdig indsats for at skaffe penge. Der er nedsat et underudvalg som søger fondsmidler.

 

Vi søger en erfaren medarbejder 8 timer ugentlig, der kan bistå med indkøb, holde øje med udgående varer, udstillinger og lignende. Kandidater kan henvende sig til Formanden Kenneth Arndrup.

 

Det går fremad med klargøring af butikslokalet. Jan, som lejer lokalet ud til butikken, betaler for materialer samt udvendigt arbejde.

Sjakkene fra underudvalget ”Klamphuggerne” yder i øjeblikket en stor indsats med opsætning af loft og indervægge. Desuden har Jan bekostet de almindelige omkostninger til elinstallationer og materialer til lofter og indervægge. Ekstra elinstallationer betaler foreningen for til køle / frysediske og –montrer. Alle installationer udføres af samme installatør (Lasses El).

 

Derefter skal vægge og gulve klargøres til den forventede indvielse primo april 2019.

 

Indretningsgruppen er i fuld gang i samarbejde med konsulent fra ”Nærkøb”. Der gøres plads til køle og frysediske, almindelige kolonialvarer og et lille café miljø.

Omme bag ved butikken bliver der plads til et lille lager, men det forventes de fleste varer hele tiden er i butikken og suppleres op af egne frivillige eller personale fra indkøbsfirmaer, som køber hyldemeter.

 

Indkøbsgruppen er i gang med at lave aftale med Nærkøb og Dagrofa samt håber på salg af hyldemeter.

 

I forhold til vores værdigrundlag ønsker foreningen procentvis et højt varesortiment af lokale producenter. Så der etableres kontakt til bi avler, æbleplantageejer, kødproducenter, grøntsagsproducenter, vinhandler og mikrobryggeri m.v.

 

”Værdigruppen” er klar med et værdigrundlag som endnu ikke er helt på plads med bestyrelsen. Der kan dog godt røbes følgende:

Mission:     

Med udgangspunkt i et fundament af frivillighed, vil vi skabe en rentabel købmand, der tilgodeser byens borgeres og turisters behov for dagligvarer.

 

Vision:         

Byens bedste købmand

Vi skal være stolte af vores købmand

Skabe en butik vi har lyst til at gå ind i

Fremme sociale fællesskaber i byen via gode og brugbare rammer

 

Bestyrelsen holder fanen højt, og sammen med alle de frivillige kræfter kommer vi i mål til april med indvielse af butikken.

 

Med venlig hilsen

Kenneth Arndrup, Formand for Købmanden i Lundeborg

 

 

18.11.2018:

Købmanden i Lundeborg er nu rigtig godt i gang over en bred front.

 

Vi har pr. primo november registreret 140 medlemmer, som ønsker at støtte med indskud. Rigtig mange af disse gode mennesker vil også yde borgerlån i forskellige størrelser. Vi har således p.t. tilsagn om i alt kr. 312.000,00 - hvilket er rigtig flot, og det er vi naturligvis meget taknemmelige for. Det giver endvidere et godt grundlag for at søge fondsstøtte.

 

Vi kan imidlertid godt bruge flere penge. Så inden længe vil vi henvende os direkte til de adresser, vi endnu ikke har hørt fra. Der håber vi, at man vil bære over med os, hvis man ikke er i interesseret i at støtte projektet - vi har jo bare lidt svært ved at styre vores iver for at opnå så bred en opbakning som muligt!

 

Ud af ovennævnte 140 medlemmer har 30, indtil nu, meldt sig til at arbejde med forskellige funktioner i butikken, når den er kommet i gang. Her kan vi godt bruge flere! Hvis man endnu ikke har tilkendegivet sin interesse for dette, kan man sende en mail til: jane.zenker.bergenhagen@svendborg.dk Gruppen af butikshjælpere vil blive indkaldt til opstartsmøde i god tid før åbning af købmanden.

 

40 har meldt sig til de 7 arbejdsgrupper, der skal istandsætte lokalerne under ledelse af yderst kompetente faglærte "sjakbejser".

Arbejdsopgaverne er opdelt i: Vægge, loft, gulv, el, murerarbejde, smedearbejde og oprydning, hvilket skete på et orienteringsmøde d. 28/10, hvor alle grupperne fik tilmeldt hjælpere. Flere kan melde sig til ovennævnte grupper - bare sig til!

 

Vi har allerede nu, fra mange indskydere/långivere, modtaget indbetalinger på i alt kr. 125.000,00 på vores nyoprettede bankkonto. Så nu går vi i gang med at udstede nummererede indskudsbeviser samt gældsbreve som kvittering for overførslerne.

 

At indskudsbeviserne nummereres skyldes bl.a. at vi dermed har et godt grundlag for i fremtiden at afholde konkurrencer/lodtrækninger om forskellige goder til medlemmerne. I øjeblikket aner vi ikke, hvad det kommer til at gå ud på ?! Men gem endelig disse "vindernumre" samt gældsbrevene, som vi skal bruge som kvittering, når vi som planlagt indfrier borgerlånene om senest 5 år.

 

Igangværende opgaver går blandt andet på de endelige forhandlinger om lejeaftalens indhold. Herudover er fondsgruppen godt i gang med ansøgninger på basis af et gedigent og velgennemtænkt ansøgningsmateriale, som gruppen virkelig fortjener stor ros for!

 

Arbejdet med oprettelse af købmandens hjemmeside er sat i gang. Endvidere er en indretningsgruppe og en visionsgruppe indkaldt til de første møder. Herefter "fødes" endnu flere specialegrupper, som man også kan melde sig til, efterhånden som de defineres.

 

En del inventar er allerede anskaffet. Og når udlejer har fået leveret de nødvendige materialer i nærmeste fremtid, går vi på med krum hals i lokalerne.

 

HUSK at fællesskabet skal bære etablering og drift af købmanden. Derfor er man altid velkommen til at henvende sig til bestyrelsen med flygtige tanker, luftige drømme, skøre og også helst gode ideer!

 

I bestyrelsen sidder: Tasia Grønlund, Kim Groth Nielsen, Thomas V Nielsen, Bibi Terkildsen, Jesper Hegaard, Jane Zenker Bergenhagen og Kenneth Arndrup.

 

 

Med venlig hilsen

 

Kenneth Arndrup

Formand for Købmanden i Lundeborg

 
Beklædningshåndværkeren

 

Hartvig & Aalund

 

Pottemagerne i Lundeborg

 

Hanne Bering

 

Bazar Lundeborg